flaga_plflaga_ang
Czym jest klasyczne feng shui?

 1. Nauką studiującą przepływ qi i jej wpływ na życie człowieka, jego jakość i możliwości.
 2. Studium rzeźby, ponieważ rozpatruje formy krajobrazowe, które w naturalny sposób tworzą i przenoszą qi.
 3. Wiedzą wielodyscyplinarną, obejmującą planowanie urbanistyczne, kształtowanie krajobrazu, geografię i architekturę.
 4. Prawem środowiska, a nie przedmiotów!
 5. Autentyczne feng shui opiera się na obserwacjach natury, jej cykli i ich wpływu na ludzi.
 6. Opiera się na formułach, które służą wyliczeniu qi, czyli energii obecnej w nieruchomości (budynku mieszkalnym bądź biurowym, poszczególnych pomieszczeniach).
 7. Tłumacząc na język polski „feng shui” oznacza „wiatr woda”.
 8. Nieodłącznym elementem naszego życia. Tak długo, jak człowiek oddycha powiet­rzem miejsca, w którym żyje, będzie ono miało na niego wpływ – czy to mu się podoba, czy nie.

Historia

 1. Początkowo feng shui związane było z wyborem miejsca wybudowania osady lub miejsca pochówku.
 2. Dostępność oraz wpływ wody i wiatru na rolnictwo i na warunki mieszkalne ludności miały ogromne znaczenie w wyborze miejsca zasiedlenia. Miejsca te i związane z nimi korzyści lub kłopoty dla mieszkańców poddawane były głębokiej analizie i interpretacji. Rezultatem tych studiów jest ogrom wiedzy, zawartej w feng shui.
 3. Uczeni w starożytnych Chinach obserwowali powracające zjawiska natury i ich wpływ na ludzi na przestrzeni tysięcy lat. Doszli do wniosku, że powodzenie i niepowodzenie należy nie tylko przypisać działaniu ludzkiemu, ale również naturze, która także ma wpływ na dobrobyt i zdrowie jednostki.
 4. Skupili swoje zainteresowanie zwłaszcza na szczególnych formach krajobrazu. Rozpoznano prawidła i zależności. Na podstawie bogatej wiedzy starych mistrzów opracowano pożyteczne i skuteczne formuły. Oprócz form krajobrazowych brano i bierze się również pod uwagę ukierunkowanie i położenie budynków.

Obecne zastosowanie

 1. Zasady klasycznego feng shui stosuje się w planowaniu urbanistycznym, budownictwie, architekturze, ocenie potencjału otoczenia, analizie nieruchomości biurowej i mieszkalnej.
 2. Malezja, Hongkong, Singapur i Chiny są przykładami państw, w których zasady klasycznego feng shui są stosowane na etapie planowania i budowy kompleksów urbanistycznych, w tym galerii handlowych.
 3. W Europie Zachodniej coraz częściej wykorzystuje się feng shui w planowaniu układu budynków czy też samej analizie już istniejących.

Qi

 1. W feng shui wykorzystuje się qi. Jest to nienamacalna forma energii obecna w otoczeniu. Tam, gdzie jest natura, jest qi; tam, gdzie jest otoczenie, jest qi. Wychodzimy z bloku i mamy qi, wchodzimy do budynku - a z tym to bywa różnie. Nie zawsze qi jest.
 2. Istotna jest jej jakość, a są jej dwa rodzaje – korzystna i niekorzystna. Sheng qi, która jest korzystna i wzmacnia nas i sha qi, niekorzystna, wpływa negatywnie na zdrowie, finanse i ogólną jakość naszego życia.
 3. Przykładem sheng qi jest dobra meandrująca rzeka płynąca we właściwym kierunku, dobre zdrowe góry (zielone i płodne).
  W przypadku pokoju do pracy jest to duża otwarta przestrzeń przed biurkiem, zamknięta z tyłu ścianą.
 4. Przykładem sha qi jest ostry dach sąsiedniego bloku skierowany w naszą stronę, hałaśliwa ulica, lampa naprzeciwko drzwi wejściowych do budynku.
  W pokoju do pracy może to być biurko na linii drzwi.
 5. Feng shui działa w oparciu o to, jak qi jest gromadzona (i czy w ogóle uda się ją zgromadzić), jak się przemieszcza na danej nieruchomości oraz co zostało zrobione, aby ułatwić jej korzystny przepływ w celu umożliwienia osiągnięcia jej dobroczynnych rezultatów. Jednocześnie chodzi o to, aby uniknąć negatywnych wpływów wynikających z obecności negatywnej qi lub ją przekierować w taki sposób, aby nie miała wpływu na przebywające osoby.
 6. Mówiąc wprost: Celem klasycznego feng shui jest zebranie, utrzymanie i wykorzystanie korzystnej qi, a zablokowanie lub przekierowanie niekorzystnej.

Yin-Yang

 1. W kulturze azjatyckiej wszystko rozpatrywane jest w kategorii przeciwstawieństw i ich zderzenia. Góra to jest yin (spokój, brak ruchu), a woda to yang (ruch, aktywność).
 2. Yang qi można opisać jako coś, co jest aktywne i dynamiczne: energię, która nas wspiera w pracy i pozwala nam działać na najwyższych obrotach. Ma wpływ na finanse i karierę.
 3. Yin jest pasywną, spokojną formą energii i wpływa na zdrowie, rozwój osobisty i relacje międzyludzkie. Yin ma wpływ na nasze samopoczucie, myślenie i postrzeganie rzeczy. Yin qi jest źródłem energii, która chroni nas podczas snu i odpoczynku w domu.
 4. Prawie wszystko jest złożone z yang i yin, np. dzień i noc, słońce i księżyc, niebo i ziemia, pierwiastek męski i żeński, gorący i zimny, południe i północ, ruch i spokój, przód i tył, góra i dół itd.
 5. W przypadku, kiedy jest więcej yin, yang jest osłabione.
 6. Należy zastosować równowagę yin-yang.