flaga_plflaga_ang
Siła wody

Woda jest nieodłącznym aspektem klasycznego feng shui. W jednych z pierwszych tekstów chińskich można znaleźć zdanie, które w tłumaczeniu na język polski brzmi: "Qi unosi się na wietrze i rozprasza, lecz gromadzi się napotykając wodę".

Co warto wiedzieć na temat wody?

  1. Woda w feng shui ma ogromny potencjał i znacząco wpływa na feng shui nieruchomości.

  2. Wody nie można zaklasyfikować tylko jako H₂O. Różne formy obecności wody mają charakterystyczne dla siebie właściwości oraz wartości. W zależności od jej formy oraz umiejscowienia w terenie są różne możliwości jej wykorzystania.

  3. Jest parę cech charakterystycznych dla wody, które w feng shui bierze się pod uwagę, w tym jej przejrzystość, kształt, nurt, umiejscowienie w stosunku do krajobrazu i poszczególnych form zewnętrznych oraz względem drzwi wejściowych do domu itp.


  1. Woda jest nośnikiem qi. Niektóre jej formy mogą przenosić korzystną qi, zaś wpływ innych jest niekorzystny. Zastosowane w odpowiedni sposób mogą wspierać domowników w realizacji ich celów i działań i przynieść korzyści finansowe. Złe umiejscowienie wody może przynieść bardzo niekorzystne rezultaty.

  2. Różne formy wodne mają różny wpływ na ludzi i ten sam układ wody może wywierać różny wpływ na poszczególne osoby.

  3. Zbiornik wodny (np. fontanna, duże akwarium) nie zawsze ma korzystny wpływ ludzi. Nie każde miejsce sprzyja formule wodnej.