flaga_plflaga_ang
Urbanistyka

Jaką wspólną cechę mają zamożne miasta, osiedla i przedmieścia? Doskonałe feng shui.
Malezja, Singapur i Hongkong są przykładami, gdzie feng shui jest stosowane już na etapie planowania dzielnic, osiedli i innych kompleksów urbanistycznych. Rezultatem tego jest stworzenie idealnej przestrzeni życiowej, większy dobrobyt oraz polepszenie jakości życia mieszkańców.
Doskonałym przykładem zastosowania feng shui jest np. osiedle Mont Kiara w Kuala Lumpur.
Zaprojektowanie przestrzeni według zasad feng shui daje wymierne korzyści, w tym lepsze zdrowie i samopoczucie mieszkańców oraz zwiększa ich możliwości finansowe.

Na etapie planowania osiedli w klasycznym feng shui uwzględnia się m.in.:

  • ukształtowanie terenu,
  • umieszczenie dróg (istniejących i przyszłych),
  • wytyczanie ścieżek i alejek,
  • usytuowanie budynków oraz ich skierowanie względem stron świata i elementów krajobrazu,
  • kształty budynków,
  • lokalizację i kształt wód powierzchniowych.

Idea feng shui nie stoi z zasady w sprzeczności z pomysłami architektów. Znaną od czasów starożytnych wiedzę można połączyć ze współczesnymi projektami, uzyskując synergię w postaci optymalnego pod każdym względem układu.