flaga_plflaga_ang
Metodologia

Stosuję systematyczne podejście i formuły, w tym zebranie informacji, analiza otoczenia i warunków, rozmowa z klientem, analiza na podstawie zebranych informacji, ocena, zalecenia, follow-up.
Każdy audyt jest indywidualny i prowadzony według szczególnych potrzeb klienta.

Etapy

 1. Klient przesyła następujące informacje jeszcze przed spotkaniem:
  • daty urodzenia właściciela firmy i kluczowych pracowników (lub mieszkańców),
  • plan terenu budynkubiura (lub domumieszkania),
  • datę zasiedlenia budynku,
  • informacje na temat oczekiwań.
 2. Spotkanie na miejscuwykonanie pomiaru w obecności klienta.
  • Analiza otoczenia budynku,
  • Analiza budynku,
  • Pomiar,
  • Analiza biura (lub domu i mieszkania),
  • Analiza przystosowania wnętrz do konkretnych celów, w tym rozłożenie pomieszczeń np.:
   • gabinet właściciela,
   • miejsca pracy pracowników,
   • pomieszczenia spotkań, organizowanych imprez,
   • dział finansowy,
  • Rozmowa na temat problemów i oczekiwań.
 3. Przesłanie drogą elektroniczną dokładnej analizy w postaci raportu wraz z zaleceniami.
 4. Omówienie zaleceń zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami np. przez telefon, na kolejnym spotkaniu itp.
 5. Follow-up - weryfikacja rezultatów w uzgodnionym terminie.