flaga_plflaga_ang
BaZi

Doradztwo zawodowe w oparciu o chińską analizę osobowości

BaZi (cztery filary przeznaczenia) jest nauką pozwalającą na zbadanie osobistego potencjału człowieka na podstawie jego daty urodzenia. Umożliwia analizę takich obszarów życia jak zdrowie, finanse, kariera. Pomaga zrozumieć cykle życia człowieka.

W BaZi data urodzenia (rok, miesiąc, dzień i godzina) reprezentowana jest przez cztery filary (z których każdy jest złożony z dwóch znaków), co daje osiem znaków jia zi. Znaki te są złożone z wariacji yin i yang pięciu żywiołów. Analiza polega na interpretacji wzajemnych zależności pomiędzy znakami, a zwłaszcza ich kombinacji, wsparć, starć i eliminacji. Określane są predyspozycje osoby do określonych działań (np. menedżer, twórca itp.).

Dla kogo jest BaZi w obszarze doradztwa zawodowego?

Dla tych, którzy:
 • chcą znać swój potencjał osobisty, zawodowy i finansowy,
 • chcą poznać swoje możliwości i ograniczenia,
 • chcą dowiedzieć się w jakim kierunku lub dziedzinie rozwijać się, aby odnieść sukces i być zadowolonym,
 • mają pomysł i zamierzają otworzyć własną firmę,
 • nie mają pomysłu na własną działalność, ale chcą ją mieć,
 • pracują, ale chcą zmienić pracę/zawód.

Analiza w obszarze doradztwa zawodowego zawiera między innymi następujące informacje:
 • typ osobowości,
 • najbardziej widoczne cechy i największy potencjał,
 • mocne i słabe strony,
 • najmniej widoczne cechy,
 • kariera i stosunek do działania i pracy,
 • kariera najkorzystniejsza (dająca życiowy napęd),
 • styl pracy
 • odpowiednie i zalecane role w pracy,
 • sposoby na polepszenie skuteczności działania,
 • style przywództwa,
 • zalecenia dotyczące rozwoju osobistego,
 • zalecenia dotyczące rozwoju zawodowego,
 • skuteczne narzędzia tworzenia własnej wartości i rozpoznawalności marki,
 • efektywne kanały dotarcia do klientów,
 • działania pod wpływem stresu,
 • zachowanie wśród innych,
 • czynniki motywujące,
 • czynniki demotywujące. .

Korzyści z analizy BaZi w obszarze kariery:
 • ułatwienie określenia celów zawodowych i ich łatwiejsze osiągnięcie,
 • ułatwienie zaplanowania kariery,
 • określenie efektywnych kanałów dotarcia do klientów skutkujące wzrostem liczby klientów,
 • redukcja kosztów (czy ograniczenie niepotrzebnych kosztów) w tym m.in. na promocję (reklamę),
 • większa motywacja do działania,
 • wzrost zadowolenia z wykonywanej pracy.