flaga_plflaga_ang
Domy

Klasyczne feng shui pozwala na czerpanie maksymalnych korzyści z potencjału domu i jego otoczenia. Umożliwia wykorzystanie różnorodnych właściwości zarówno samego budynku, jak i jego środowiska.

Uwzględniane są m.in. następujące elementy:

 • Przestrzeń, którą można wykorzystać z każdej strony domu.
 • Duża różnorodność form krajobrazowych (ukształtowanie terenu, infrastruktura itp.).
 • Możliwe jest:
  • stworzenie wewnętrznej zamkniętej przestrzeni,
  • skierowanie przepływu qi w zamierzonym, korzystnym kierunku,
  • wykorzystanie potencjału wody (np. w postaci zewnętrznego zbiornika wody),
  • utworzenie osobnych wejść do domu dla osób przynależących do grupy wschód i zachód,
  • korzystne umiejscowienie drzwi wejściowych do domu,
  • skierowanie drzwi wejściowych w korzystnym kierunku,
  • wyznaczenie idealnego miejsca na kuchnię, sypialnię, biuro domowe,
  • wprowadzenie wszystkich zaleceń z większą swobodą działania.

Co warto wiedzieć?

 • Woda jest nieodłączną częścią feng shui. Ma ona ogromny potencjał i znacząco wpływa na feng shui nieruchomości. Różne formy obecności wody mają charakterystyczne dla siebie właściwości. Zastosowane w odpowiedni sposób mogą wspierać domowników w realizacji ich celów i działań oraz przynieść korzyści finansowe. Złe umiejscowienie wody może przynieść bardzo niekorzystne rezultaty.
 • Zalecenia z ekspertyzy feng shui związane z pracą w otoczeniu domu często przynoszą zamierzone rezultaty w krótkim czasie.

Jakie są potencjalne korzyści z ekspertyzy feng shui?

 • zwiększenie ilości osiągnięć w życiu osobistym i zawodowym,
 • poprawa sytuacji finansowej,
 • polepszenie zdrowia i samopoczucia,
 • poprawa relacji małżeńskich, osobistych i służbowych,
 • wzrost zadowolenia, poprawy ogólnej jakości życia.

Wykorzystanie klasycznego feng shui w domach jednorodzinnych