flaga_plflaga_ang
Osiedla

Dlaczego niektórym mieszka i żyje się lepiej niż innym?
Dlaczego niektórzy są bogatsi, szczęśliwsi, zdrowsi niż pozostali?
Odpowiedź jest prosta. Ci, którzy mają dobre feng shui zyskują więcej w życiu. Mają też więcej sprzyjających okoliczności.
A co ma na to bezpośredni wpływ?
Mieszkanie, dom i ich otoczenie, w tym osiedla i inne miejsca mieszkalne.

Podstawowe zasady feng shui w urbanistyce

Z racji wielkości obiektu, jakim jest miasto lub osiedle, analiza terenu według zasad feng shui odbywa się dwuetapowo. Najpierw należy ocenić obszar w skali makroskopowej, zaś kolejnym etapem jest to spojrzenie w skali lokalnej.

Przez skalę makroskopową należy rozumieć okolicę do kilku kilometrów wokół terenu przeznaczonego do zabudowy. Na tym obszarze ocenia się ukształtowanie terenu i krajobraz, w tym obecność i wpływ gór, wzniesień oraz naturalnych zbiorników i cieków wodnych. Potencjał danego obszaru jest uzależniony od jego otoczenia.

Na terenach pozbawionych gór należy uwzględniać inne naturalne wzniesienia, np. moreny polodowcowe, które również mają potencjał do wykorzystania. W obszarach nizinnych bierze się pod uwagę przede wszystkim naturalne wody powierzchniowe.

Planowanie osiedla

W analizie lokalizacji inwestycji bierze się pod uwagę również ewentualną istniejącą zabudowę i infrastrukturę komunikacyjną, w tym wielkość i charakter budynków. Ogólne założenia projektowe nowego osiedla muszą być dopasowane do istniejących obiektów w taki sposób, aby wzajemne oddziaływanie nowych i starych budynków było korzystne. Jeżeli teren otaczający jest niezabudowany, dysponujemy większą swobodą w projektowaniu osiedla i poszczególnych jego budynków.

Według klasycznego feng shui otoczenie osiedla, a rozpatrując w mniejszej skali – każdego domu, ma określony wpływ na jego mieszkańców. Z każdej strony powinno mieć odpowiednią formę.

Projektując układ całego osiedla zgodnie z zasadami feng shui można tym samym zapewnić, że żaden budynek nie będzie wpływał niekorzystnie na żaden z pozostałych. Na terenie osiedla można wybudować oczka wodne (ale nie fontanny), które odpowiednio umiejscowione wpłyną korzystnie na mieszkańców. Również projekt zieleni wspólnej i wokół poszczególnych budynków powinien uwzględniać zasady feng shui, gdyż np. źle umiejscowione drzewa mogą oddziaływać negatywnie. Poprzez odpowiednie zaplanowanie dróg i ulic dojazdowych można uzyskać optymalny rezultat.

Jakie są korzyści z wybudowania osiedla zgodnie z zasadami klasycznego feng shui?
  • Inwestor szybciej sprzedaje mieszkania.
  • Inwestor jest polecany jako budujący przyjazne dla ludzi osiedla.
  • Mieszkańcom mieszka się bardzo dobrze i wzrasta ich zadowolenie.
  • Mieszkańcy rzadziej chorują.